Kitelepülés

Kitelepülés

A kitelepülő vendéglátás pótolhatatlan előnye az az élmény, amit a kitálalandó ételek közötti sürgés-forgás, a szállongó illatok, a készülőfélben lévő vagy már kész ételek látványa jelentenek a vendég számára. A látványkonyhák étvágygerjesztő hangulatát, csábító pezsgését mintázzák azok a látványpékségek is, amelyek az utóbbi évtizedekben váltak világszerte, így hazánkban is  népszerűvé.

Az ételek látványa, az illatok és a berendezés (az üzlethelyiség, a terasz vagy vendégtér), a díszletek, megállító táblák együtt hatnak oda, hogy a vendég megtorpan és megkívánja a látott ételféleségeket.

A látványkonyhák feladatát egyszerűen és hasznosan egészítik ki a mobil bárok, italpultok.

Szabadtéri rendezvények komfortos lebonyolításához hozzátartozik, hogy a meghívottak, vendégek legfeljebb egy-két percnyi sétával elérhető közelségben juthassanak ételhez, italhoz.

 • Esküvők, lakodalmak
 • Családi, baráti, szakmai összejövetelek
 • Állófogadások
 • Konferenciák (kávészünetek, konferencia ebédek)
 • Terepen tartott ajtótájékoztatók
 • Díszvacsorák, gálavacsorák, munkaebédek
 • Cocktail és barbacue party-k,  kerti party-k (garden-party)

alkalmával a leghatékonyabban kitelepüléssel oldható meg a jelenlévők kifogástalan ellátása.  A kitelepüléshez szükséges gépek, berendezések, eszközök és kellékek teljes skálája beszerezhető webáruházunkban.  Az eszközök többsége nem hobbi- vagy háztartási célra tervezett szerszám, berendezés, hanem folyamatos, rendszeres igénybevételre kialakított professzionális munkaeszköz.


A kitelepülés során teljesítendő higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírások, követelmények:

Kitelepülés, rendezvény, mozgóárusítás

A kitelepülés mindig hordoz közegészségügyi kockázatot, ezért fontos annak alapos előkészítése.

A kitelepülés tervezésekor figyelni kell a háttérüzlet, illetve telephely, valamint a rendezvény helyszín adottságaira, a szállításra, a közlekedési valamint közműviszonyokra, és mindez adottságok figyelembevételével kell a tevékenységet megszervezni, esetleg korlátozni. A HACCP-tervnek a kitelepülésre is ki kell terjednie.

Fontos, hogy a tervezett tevékenységhez szükséges berendezések, eszközök és személyzet a kitelepülésen is álljon rendelkezésre, továbbá a működés során mindazokat a higiéniai feltételeket kell biztosítani, és a szabályokat ugyanúgy be kell tartani, mint az épített üzletben.

Fontos lenne kitelepüléskor is a közművekre csatlakozás, aminek hiánya esetén alkalmazhatók- a helyi korlátok és sajátosságok figyelembevételével- a közműpótló berendezések, mint például a víztartály, az ejtő tartály, a szennyvíz tartály, az akkumulátor és az aggregátor. A víztartályról tudni kell, hogy abban nagyon nehéz az ivóvíz minőségét fenntartani, mert a pangás, tárolás során annak mikrobiológiai állapota rövid idő alatt kifogásolttá válik. Gyakori frissvíz-csere és a tartály rendszeres tisztítása, fertőtlenítése szükséges.

Büfé-kocsi akkor települhet ki, ha az közműpótló berendezésekkel felszerelt, és meg tudja nevezni az ivóvízvételi helyet, a szennyvízelhelyezés helyét, és a gépjármű rendelkezik szakhatósági hozzájárulásokkal.

Étel- és italkiszolgálás egyszer használatos edényekkel történhet.

Szakosított árutárolás

A jogszabályokban konkrétan meg van határozva, mely termékeket kell a raktározás, tárolás, értékesítés során egymástól elkülöníteni. Ennek oka, hogy az egymástól eltérő jellegű, tisztaságú termékek egymást szennyezhetik, minőségromlást, vagy súlyosabb esetben élelmiszer-fertőzést okozva. Legsúlyosabb hiba, ha együtt tárolnak tisztítatlan nyersárut közvetlen fogyasztásra való élelmiszerekkel.

Megfelelő hőfokon történő tárolás

A hűtőszekrények hőfoka 0 és +5 °C fok között kell, hogy legyen. Hűtést igénylő termékeket mindenkor csak hűtve szabad tárolni, átmenetileg sem lehet szoba hőmérsékleten elhelyezni. A hűtők hőmérsékletének ellenőrzésére minden hűtőszekrénybe hőmérőt kell elhelyezni.

A mélyhűtők hőfoka -18 °C fok legyen. Fontos tudni, hogy a hűtők ajtajának gyakori nyitogatása, vagy langyos étel behelyezése a hűtő hőfokát emeli, a hatékonyságot csökkenti.

(Részlet a Rendezvény Vendéglátók Országos Szövetsége honlapján közzétett, Biztonságos Rendezvény Vendéglátás című tájékoztatójából)

Biztonságos Rendezvény Vendéglátás

Biztonságos rendezvény-vendéglátásról akkor beszélünk, ha a vállalkozásnál a működési folyamatok a meglévõ minőségirányítási rendszerek szabályozásának meglétével bármikor ellenõrizhetők.

A vendéglátás során történő élelmiszer előállítási és –forgalmazási közegészségügyi szabályai és más feltételei, előírásai szinte naponta változnak. A változást kiváltó számtalan ok például:

 • Az utóbbi években tapasztalt nagymértékű technológiaváltozás,
 • Az elérhető és felhasznált alapanyagok, és élelmiszerek széles választéka,
 • A fogyasztói elvárás az élelmiszer-biztonság és a hatékony fogyasztóvédelem iránt.

A jelenlegi élelmiszertörvény, valamint a HACCP rendszer betartása és működtetése már alapja egy biztonságosabb, vásárlói bizalmat erõsítő vendéglátásnak.

Az Európai Parlament által kiadott rendelet fogalom-meghatározásai nem teljesen egyeznek meg a Magyarországon használtakéval, ez számtalan zavar és félreértés forrása lehet.

A vendéglátás, étkeztetés az uniós szabályozás értelmében a kiskereskedelem gyűjtőfogalom keretében zajló tevékenység, és minden vállalkozót, gazdasági társaságot élelmiszer vállalkozóként említ, függetlenül annak szakmai tevékenységétől.

Alapanyagokra vonatkozó nyomon követhetőség biztosítása

Az élelmiszer-vállalkozásoknak utólag is, bármikor hitelt érdemlően kell igazolni, hogy a felhasznált alapanyagokat honnan szerezték be, vagy a terméket hová adták tovább. A nyomon követést a termelés, feldolgozás minden lépésében biztosítani kell.

Étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályok

Ételt kizárólag emberi táplálkozásra alkalmas nyersanyagokból, félkész és késztermékekből, hús és húskészítmény esetén a hatósági állatorvos által megvizsgált és fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak minősített termékből és élelmezési célra engedélyezett adalékanyagok felhasználásával szabad készíteni.

Tilos minden olyan tevékenység, mely az étel meghatározott fogyaszthatósági határidőn túli fogyasztását célozza.

A vendéglátás keretében történő élelmiszer előállítás és –forgalmazás feltételei

A vendéglátó tevékenység során előállított termékek minőségéért, biztonságosságáért, a laboratóriumi vagy epidemiológiai alapon igazolt élelmiszer eredetű megbetegedésért a vendéglátó felel.

A vendéglátásban az előállítás helyén történő fogyasztás esetén az adagok száma tekintetében korlátozás nincs.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata
és véleményezése

Megkülönböztetjük azokat a munkaköröket, amelyekben a foglalkoztatottakat járványügyi szempontból kiemelve kezeljük. Ebbe a munkakörbe tartoznak az élelmiszerrel foglalkozók, az étkeztetők. Esetükben az orvosi vizsgálat előzetes, ami azt jelenti, hogy a dolgozó addig nem állhat munkába, amíg az orvos járványügyi érdekből alkalmassá nem minősíti.
A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkát végző személy egészségi állapota a tevékenység gyakorlása esetén nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az adott munkaterületen.
Az „Egészségügyi Nyilatkozat és Vizsgálati Adatok” könyvecskét a dolgozónak magánál kell tartani!

Az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételei

A közfogyasztásra szánt élelmiszer előállítását és forgalmazását a higiéniai követelményeknek megfelelően kell végezni. Valamennyi élelmiszer előállító és –forgalmazó helyet, az eszközöket és berendezéseket tisztán jó műszaki és higiéniai állapotban kell tartani. Az élelmiszer előállítás és –forgalmazás csak tiszta helyiségben kezdhető meg és végezhető el.

A vendéglátóegységek hatósági ellenőrzésének általános szabályai

A hatósági élelmiszer-ellenőrzést rendszeresen, szúrópróbaszerűen illetve alkalomszerűen folytatják le.

Az ellenőrző hatóságoknak jogszabályban előírt feladata, hogy ellenőrzéseiket az ellenőrizendő egységek tevékenységét és adottságait figyelembe véve, súlyozva, a kockázatossági elvek alapulvétele mellett ütemezzék. Így a nagy tömegeket ellátó, nagy forgalmú rendezvényeken gyakrabban, míg a kisebb kapacitású egységeket ritkábban ellenőrzik.

A szolgálat az ellenőrzése során minden munkahelyre, bármely emberi tartózkodásra szolgáló helyre beléphet, az ellenőrzött személy köteles az ellenőrzést tűrni és az ahhoz szükséges anyagokat, eszközöket és munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül biztosítani.

Dokumentumok vizsgálata

A felügyelők bármely adatot, adathordozót, dokumentumot megvizsgálhatnak, amely az ellenőrzött üzlet tevékenységével kapcsolatos. A dokumentumok vizsgálata többnyire kiegészíti a helyszíni szemlét.

A dokumentumok, amelyeket az előzetes bejelentés nélkül végzett ellenőrzéseken is be kell mutatni:

 • Működési engedély
 • Kitelepülési engedély
 • Működéshez kiadott szakhatósági hozzájárulások
 • Szállítólevelek
 • Számlák
 • Bizonylatok
 • Menetlevelek
 • HACCP-rendszer üzemeltetése során keletkezett iratok
 • Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés
 • Jelenléti ívek
 • Egészségügyi könyvek
 • Képzést, oktatást igazoló dokumentumok

Az egészségügyi könyveket a dolgozóknak maguknál kell tartani, és az ellenőr kérésére szükség esetén bemutatni.

Abban az esetben, ha a munkáltató igazolja, hogy gondos volt, de az egészségügyi könyv a dolgozó felelőtlensége miatt nincs a helyszínen, nem a munkáltatót, hanem a dolgozót terheli a felelősség. Az ellenőrző szerv eljárást indíthat ellene.

Szakképesítési eljárások

A vonatkozó rendelet szerint, vendéglátó tevékenységek az alábbi képesítésekkel végezhetők:

Cukrászati termékek készítése, cukrász
Meleg- és hidegkonyhai termékek készítése, szakács
Vendéglátó értékesítő-pultos, pincér
Húsfeldolgozó-előkészítő tevékenység, hentes áru eladó

A fenti szakképzettséggel rendelkező dolgozó jelenlétét a nyitva tartás teljes ideje alatt biztosítani kell.
Nem szükséges szakképesítés az alábbi tevékenységekhez:

 • Palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, meleg szendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése illetve készítése.

A dolgozókat a munkába állásuk alkalmával ki kell oktatni a munkakörükkel kapcsolatos alapvető higiéniás szabályokra.

Kitelepülés, rendezvény, mozgóárusítás

A kitelepülés mindig hordoz közegészségügyi kockázatot, ezért fontos annak alapos előkészítése.

A kitelepülés tervezésekor figyelni kell a háttérüzlet, illetve telephely, valamint a rendezvény helyszín adottságaira, a szállításra, a közlekedési valamint közműviszonyokra, és mindez adottságok figyelembevételével kell a tevékenységet megszervezni, esetleg korlátozni. A HACCP-tervnek a kitelepülésre is ki kell terjednie.

Fontos, hogy a tervezett tevékenységhez szükséges berendezések, eszközök és személyzet a kitelepülésen is álljon rendelkezésre, továbbá a működés során mindazokat a higiéniai feltételeket kell biztosítani, és a szabályokat ugyanúgy be kell tartani, mint az épített üzletben.

Fontos lenne kitelepüléskor is a közművekre csatlakozás, aminek hiánya esetén alkalmazhatók- a helyi korlátok és sajátosságok figyelembevételével- a közműpótló berendezések, mint például a víztartály, az ejtő tartály, a szennyvíz tartály, az akkumulátor és az aggregátor. A víztartályról tudni kell, hogy abban nagyon nehéz az ivóvíz minőségét fenntartani, mert a pangás, tárolás során annak mikrobiológiai állapota rövid idő alatt kifogásolttá válik. Gyakori frissvíz-csere és a tartály rendszeres tisztítása, fertőtlenítése szükséges.

Büfé-kocsi akkor települhet ki, ha az közműpótló berendezésekkel felszerelt, és meg tudja nevezni az ivóvízvételi helyet, a szennyvízelhelyezés helyét, és a gépjármű rendelkezik szakhatósági hozzájárulásokkal.

Étel- és italkiszolgálás egyszer használatos edényekkel történhet.

Szakosított árutárolás

A jogszabályokban konkrétan meg van határozva, mely termékeket kell a raktározás, tárolás, értékesítés során egymástól elkülöníteni. Ennek oka, hogy az egymástól eltérő jellegű, tisztaságú termékek egymást szennyezhetik, minőségromlást, vagy súlyosabb esetben élelmiszer-fertőzést okozva. Legsúlyosabb hiba, ha együtt tárolnak tisztítatlan nyersárut közvetlen fogyasztásra való élelmiszerekkel.

Megfelelő hőfokon történő tárolás

A hűtőszekrények hőfoka 0 és +5 °C fok között kell, hogy legyen. Hűtést igénylő termékeket mindenkor csak hűtve szabad tárolni, átmenetileg sem lehet szoba hőmérsékleten elhelyezni. A hűtők hőmérsékletének ellenőrzésére minden hűtőszekrénybe hőmérőt kell elhelyezni.

A mélyhűtők hőfoka -18 °C fok legyen. Fontos tudni, hogy a hűtők ajtajának gyakori nyitogatása, vagy langyos étel behelyezése a hűtő hőfokát emeli, a hatékonyságot csökkenti.

A mennyiben a kitelepülős rendezvény vendéglátással foglalkozó vállalkozó a leírásban említet, élelmiszerbiztonsági elemeket megfelelően alkalmazza, úgy sokat tett a BIZTONSÁGOS RENDEZVÉNY VENDÉGLÁTÁSÉRT.

Ugrás a lap tetejére

Rendezvény naptár